I anledning vegåpning av E39 Lønset-Hjelset ønsker Statens vegvesen å invitere til åpen dag 30. juni og vegåpning 5. juli.

Oversiktsbilde av Hjelsetkrysset på nye E39 mellom Lønset og Hjelset.
Oversiktsbilde av Hjelsetkrysset på nye E39 mellom Lønset og Hjelset. Foto: Statens vegvesen

Åpen dag

Søndag 30. juni har Statens vegvesen gleden av å invitere til åpen dag på E39 Lønset-Hjelset. Da vil det være mulig å gå og sykle den nye vegen mellom klokken 12.00 og 15.00. Oppmøte for åpen dag blir ved Lønsetkrysset og Hjelsetkrysset.

Vegåpning

Fredag 5. juli klokken 10.00 vil det være vegåpningsseremoni for E39 Lønset-Hjelset med taler, snorklipp og servering av mat og drikke. På vegåpningen blir det oppmøte ved riggareal ved Hjelsetkrysset.

Program for åpningen:

10.00 Servering av kake og brus, og musikk frå lokale korps- og brassmusikere. Oppmøte ved Hjelsetkrysset.
11.00 Åpningsseremonien starter.
Divisjonsdirektør Kjell Inge Davik ønsker velkommen.
Deretter blir det taler fra blant annet statssekretær Tom Kalsås, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, fylkesordfører Anders Riise og Molde-ordfører Trygve Grydeland. Snorklippingen utføres av statssekretær Tom Kalsås, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, fylkesordfører Anders Riise og Molde-ordfører Trygve Grydeland.
Ca. 11.30 Veteranbilkortesje. Kjører fra Hjelset til Lønset.
Ca. 11.50 Første trafikant kjører på ny E39 fra Hjelset. Trafikken legges om fra gammel til ny E39 i begge retninger.
Ca. 12.00 Arrangementet avsluttes

Følg anvisninger for parkering.

Velkommen!

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal