Statens vegvesen og entreprenør Bertelsen & Garpestad inviterer til nytt informasjonsmøte om E39 Lønset-Hjelset

Byggingen av E39 Lønset-Hjelset er inne i siste fase, og Statens vegvesen
vil i samarbeid med totalentreprenør Bertelsen & Garpestad informere om aktiviteten fremover. Bompengeselskapet Vegamot AS vil orientere om innkreving
av bompenger.

Sted: Kantina på Skjevik barne- og ungdomsskole
Tid: Onsdag 25.oktober kl. 18:00–20:00

Vi ønsker alle naboer og andre interesserte velkommen!

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal