Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Et halvt år før vegen skal åpne for trafikk er det stor aktivitet på alle deler av anlegget. Her kan du se veglinja fra luften.

Nå er aktiviteten på anlegget på topp. Det er omtrent 80 maskiner i drift, og totalt 130-140 personer ute på anlegget til enhver tid. De graver ut løsmasser, sprenger, murer, flytter masse, legger rør og setter opp lysmastfundamenter.

Dette har skjedd på anlegget den siste tiden:

  • Ferdigstilt betongarbeid på alle konstruksjoner
  • Startet opp med membranlegging på konstruksjonene
  • I gang med montering av brurekkverk
  • Begynt med utlegging av forsterkningslag på en 2,5 kilometer lang strekning
  • Startet montasje av viltgjerde
  • Asfaltert lokal rundkjøring på Hjelset

Starter asfaltarbeidet oppe i linja

I juli er planen å begynne med den første delen av asfaltarbeidet oppe i linja. Forsterkningslag og asfaltert bærelag skal gjøres ferdig på en 2,5 kilometer lang strekning mellom Sigerset og Mjelve. I tillegg skal forsterkningslag legges ut på en strekning på 1,9 kilometer mellom Mjelve og Hjelset.

Arbeidet er i rute for trafikkåpning i desember 2023.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal