Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har lyst ut anbudskonkurranse for støyreduserende tiltak for boliger langs E39 Lønset–Hjelset og rv. 70 Elverhøybrua.

Arbeidet omfatter lokale støytiltak på til sammen 33 boliger i Lønset–Hjelset-området i Molde kommune, og to boliger i Elverhøyområdet i Sunndal kommune. Entreprenøren som vinner konkurransen skal utføre støyreduserende tiltak både på uteplasser og innvendig i boliger.

Arbeidene innebærer blant annet å:

 • Skifte ut vinduer, totalt ca. 48 stk.
 • Installere lyddempende ytterveggventiler, totalt ca. 155 stk.
 • Skifte ytterdør, ca. 9 stk.
 • Lekte ut og etterisolere vegger innvendig eller utvendig
 • Levere og montere himling
 • Montere utvendig lokal støyskjerm (totalt ca. 37 skjermer for uteplasser)
 • Tetting av spalteventiler
 • Maling innvendig og utvendig
 • Ivareta elektrisk anlegg
 • Demontering/ivaretakelse og remontering av bygningsdeler
 • Rivning og fjerning av bygningsdeler
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal