Byggingen er inne i siste fase, og strekningen planlegges åpnet i løpet av sommeren 2024

 

E39 Lønset-Hjelset omfatter bygging av 9,3 km ny 2/3-feltsveg med midtdeler. Vegen bygges avkjørselsfri og for fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av 19 konstruksjoner med lengde fra 4 til 100 m.

Dagens veg er smal, har en varierende fartsgrense mellom 50-70 km/t og 95 avkjørsler. Et av de viktigste målene med den nye vegen er å redusere antall ulykker og alvorlighetsgraden på de ulykkene som skjer. 

Det vil ikke være tillatt for myke trafikanter å ferdes på den nye vegen, men de vil i langt større grad kunne ta i bruk dagens E39.

Antall kjøretøy på den nye vegen er  ventet å øke betraktelig på åpningtidspunktet. Dette har sammenheng med både den generelle trafikkveksten og åpningen av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i 2025.

E39 Lønset-Hjelset

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Molde
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
9300 meter
Finansiering:
Bompenger, Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Styringsramme 1,555 milliarder 2022 kroner
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
Sommer 2024

E39 Lønset-Hjelset © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Molde kontorsted
3. etasje Fylkeshuset
Julsundvegen 9
6412 Molde

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
913 46 388
E-post:

Jørgen Kvalsvik

Byggeleder
Telefon:
416 32 793
E-post:

Andreas Eidem

Teknisk byggeleder
Telefon:
91885536
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: