3D animasjon av E39 Lønset–Hjelset til reguleringsplan. Reguleringsplan ble vedtatt juni 2017 av Molde kommune.

3D animasjon av E39 Lønset–Hjelset til reguleringsplan til høring i perioden 10. desember 2016–1. februar 2017.:

E39 Lønset–Hjelset østover

3D animasjon, til reguleringsplan til høring Video: Statens vegvesen.

E39 Lønset–Hjelset vestover

3D animasjon, til reguleringsplan til høring Video: Statens vegvesen.

E39 Lønset–Hjelset ovenfra

3D animasjon, til reguleringsplan til høring Video: Statens vegvesen.

E39 Lønset-Hjelset