3D animasjon av E39 Lønset–Hjelset til reguleringsplan til høring:

E39 Lønset–Hjelset østover

Video E39 Lønset-Hjelset østover

E39 Lønset–Hjelset vestover

Video E39 Lønset-Hjelset vestover

E39 Lønset–Hjelset ovenfra

Video E39 Lønset-Hjelset ovenfra

 

E39 Lønset-Hjelset