3D animasjon av E39 Lønset–Hjelset til reguleringsplan til høring:

E39 Lønset–Hjelset østover

3D animasjon, til reguleringsplan til høring Video: Statens vegvesen.

E39 Lønset–Hjelset vestover

3D animasjon, til reguleringsplan til høring Video: Statens vegvesen.

E39 Lønset–Hjelset ovenfra

3D animasjon, til reguleringsplan til høring Video: Statens vegvesen.

E39 Lønset-Hjelset