Reguleringsplan til E39 Lønset–Hjelset ble vedtatt juni 2017 av Molde kommune.

Etter klagebehandling ble planheftet og tegningsheftet revidert i mai 2018. Oppdaterte dokument ligger under Last ned.

Plandokumentene:

E39 Lønset-Hjelset