Torsdag 25. april klokken 14 går første sprengingssalve fra Strand-siden av Høviktunnelen. Det markerer også oppstart av Gjønnestunnelen.

Arbeidet med tunnelen er allerede godt i gang fra Ramstadsletta i vest. Nå er tiden inne for å sette i gang også fra øst. Statens vegvesen og Skanska er 25. april klar for å fyre av den første tunnelsalven for Høviktunnelen som del av arbeidet på strekningen Fornebukrysset og Strand.

Omtrent 470 meter av den nær to kilometer lange Høviktunnelen skal drives fra øst mot vest, tillegg til de nedre rundt 360 meterne av Gjønnestunnelen. Det vil flytte store deler av E18-trafikken gjennom Høvik under bakken. Målet er bedre trafikkflyt, fremkommelighet for kollektivtrafikk, redusere støy- og støv, og legge til rette for by- og stedsutvikling i Høvik og langs ny E18.

Fylkesrådsleder fyrer av

Gjønnestunnelen blir en del av fylkesveinettet, og det er derfor fylkesrådsleder Annete Marie Solli (Akershus fylkeskommune) som får æren av å utløse første salve klokken 14. Akershus fylkeskommune er sammen med Bærum kommune garantist for bompengelånet prosjektet delfinansieres med.

De neste årene skal Høvik- og Gjønnestunnelene sprenges ut, sikres, og fjellet tettes slik at vann ikke trenger inn. Høviktunnelen planlegges åpnet for trafikk i begge retninger i løpet av sommeren 2028. Vestgående løp i Høviktunnelen planlegges åpnet allerede våren 2027. Hele det nye anlegget skal stå klart i 2030.

Vil kunne kjenne rystelser

Arbeidene med tunnelene vil medføre støyende arbeider som sprengning, pigging og boring, men for prosjektets naboer vil støyen bli mildere ettersom vi beveger oss innover i tunnelene. Selve sprengningen av tunnelsalvene vil merkes som rystelser for dem som bor tett på traséene. Det vil merkes mest når arbeidet skjer i tunnel rett under en eiendom, men vil avta etter hvert som arbeidet forflytter seg. Det forventes mellom 1-2 salver i døgnet, og sprenging vil skje i tidsrommet mellom klokken 07 og 23.

­- Rystelsene er ikke farlig, men man vil kjenne rystelser under arbeidene og kanskje føle ubehag. Vibrasjonsstøymålere vil bli brukt for å se til at rystelsene ikke overstiger satte grenseverdier, sier prosjektsjef i Statens vegvesen, Tom Hedalen.

Han oppfordrer til å melde seg på gratis SMS-varslingstjeneste, og følge med i tjenesten Bulder. Da vil man få SMS rundt 30 minutter før en sprengning.

Fakta om Høviktunnelen:

  • 1 950 meter E18-tunnel i to løp med tre kjørefelt i hver retning. Ett felt i hver retning planlegges som kollektiv-/sambruksfelt.
  • Det meste av tunnelen (ca. 1 650 meter i hvert løp) går i berg. Resten er betongtunnel og -portal.
  • 14 havarinisjer der kjøretøy kan stoppe ved ev. problemer.
  • Teknisk bygg felt inn i et bergrom på 3 600 m3
  • To pumpestasjoner for å behandle vannet i tunnelen under drift.
  • 28 nødstasjonsnisjer til bruk i nødstilfelle
  • Syv tverrforbindelser
  • Ett sedimenteringsbasseng