Filter:

Periodevis stengt køyrefelt i Giæverbukta

— Det byggjast bru mellom ny bussterminal og rundkøyringa i Giæverbukta. For å få arbeidet gjort må entreprenøren i periodar stengja eitt køyrefelt.

Bredere og tryggere rv. 9 gjennom Strai

— Statens vegvesen utfører breddeutvidelse på riksveg 9 gjennom Strai. To veibroer erstattes med kulverter for å øke tryggheten og fremkommeligheten.