Filter:

E6 i Badderen får ny midlertidig bru

— Statens vegvesen skal bygge ny midlertidig bru på E6 over Badderelva i Kvænangen. Den flomskadde brua skal rives i vår, før snøsmeltinga starter for alvor.

Brannøving i Arnanipatunnelen

— Statens vegvesen arrangerer brannvernøving i Arnanipatunnelen 30. januar. Tunnelen vert stengd tre timar på kveld og natt.