Filter:

Kontrakt i havn

— Statens vegvesen signerte kontrakt for sanering av fire eiendommer ifb. med bygging av ny rv. 3.