Det er 72 prosent flere omkomne i trafikken om sommeren enn om vinteren. Dette viser ulykkestall fra Statens vegvesen fra de 10 siste årene.

Bilde av trafikk på en vei.
Hele 72 prosent flere dør i trafikken om sommeren enn om vinteren. Mange av sommerulykkene er møteulykker, og de skyldes ofte uoppmerksomhet. – Å kjøre er det eneste du skal gjøre, minner vegdirektøren om. Illustrasjonsfoto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen Foto: Bård Asle Nordbø

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård oppfordrer til å være oppmerksomme og vise ekstra hensyn i trafikken i sommer.

Mange tror at de fleste alvorlige dødsulykkene skjer på glatte vinterveier. Slik er det ikke.

Av totalt 1121 drepte i trafikken de siste ti årene er det 72 prosent flere drepte i sommermånedene juni, juli og august, enn i vintermånedene desember, januar og februar.

Sommerutfordringer i trafikken: Rus, fart og uoppmerksomhet

Vegdirektøren er urolig for at vi vil se høye ulykkestall i sommertrafikken, også i år.

– Sommeren er «høysesong» for alvorlige ulykker og mange av disse er møteulykker, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. – Møteulykker skyldes ofte uoppmerksomhet, fordi man gjør andre ting mens man kjører bil. Andre årsaker kan være kjøring i rus eller for høy fart, som gjør at du mister kontroll på kjøretøyet. Dersom vi skal nå nullvisjonen, der ingen dør eller blir hardt skadd i trafikken, må vi særlig gjøre en innsats om sommeren.

– En dødsulykke er ikke bare et tall i en statistikk, men et menneskeliv som er blitt revet bort fra familie, venner, kollegaer og hele lokalsamfunnet. Hvis du skal ut å kjøre i sommer: Vær oppmerksom, ta deg god tid, og vis hensyn til andre trafikanter på både to og fire hjul. Vi har ingen å miste, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Å kjøre er det eneste du skal gjøre

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland oppfordrer sjåfører til å reflektere rundt egen atferd i trafikken før man legger ut på bilferie, og understreker at det er mye vi som trafikanter kan gjøre selv:

– Når vi har våre kjære i bilen og skal kjøre langt, bør ferien begynne når vi starter bilen. Vær uthvilt, still inn radio og GPS før du kjører, og la passasjerene gjøre alt det andre som skal gjøres underveis, slik at du som sjåfør kan konsentrere deg om å kjøre. Å kjøre er det eneste du skal gjøre, sier vegdirektøren.

Vegvesenets tips til en trafikksikker bilferie:

  • Kjør etter forholdene og ikke over fartsgrensen. Hold køen.
  • Kjør rusfritt.
  • Bruk bilbelte.
  • Pakk bilen riktig – sikre ting bak i bilen.
  • Hold oppmerksomheten på veien.
  • Stopp og sov hvis du blir trøtt.
  • Ikke stress. Beregn god tid til pauser og uforutsette hendelser underveis.