Filter:

Hvordan foregår tunneldriving?

— På Sollihøgda er det full anleggsaktivitet – både synlig i dagen, men også inne i berget. Vi bygger nemlig to lange tunneler!