Filter:

Nabomøte om Høviktunnelen og Ramstadsletta

— Den 8. februar inviterer Statens vegvesen og Skanska AS til nabo-/informasjonsmøte om byggingen av Høviktunnelen og anleggsarbeidene på Ramstadsletta.

E6 i Badderen får ny midlertidig bru

— Statens vegvesen skal bygge ny midlertidig bru på E6 over Badderelva i Kvænangen. Den flomskadde brua skal rives i vår, før snøsmeltinga starter for alvor.