Første sprengningssalve for Gjønnestunnelen og Høviktunnelen er gått av. Fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H) fikk æren av å trykke på knappen.

– Dette vil jeg gjøre igjen, utbrøt en fornøyd fylkesrådsleder allerede før røykskyen hadde lagt seg over anleggsområdet.  

Sprengningen markerte en ny milepæl er nådd for E18 Vestkorridoren. Fra Strand er entreprenør Skanska nå i gang med det som skal bli 470 meter av den nesten to kilometer lange Høviktunnelen for E18. I tillegg vil de første 360 meterne av Gjønnestunnelen, som skal knytte sammen europaveien med Bekkestua-området, drives herfra.

Avlaste trafikken i Bærum

Fylkesrådsleder i Akershus, Anette Marie Solli, fikk æren av å fyre av første salve. Til venstre er bas Jan Roar Lien fra Skanska.
Fylkesrådsleder i Akershus, Anette Marie Solli, fikk æren av å fyre av første salve. Til venstre er bas Jan Roar Lien fra Skanska. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen

– Tunnelene vil spille en avgjørende rolle i å flytte store deler av E18-trafikken gjennom Høvik under bakken. Dette vil gi bedre trafikkflyt, bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, redusere støy- og støvproblemer, og legge til rette for by- og stedsutviklingen i Høvik og langs ny E18, sier fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H).

Gjønnestunnelen blir en del av fylkesveinettet, og Akershus fylkeskommune er sammen med Bærum kommune garantist for bompengelånet prosjektet delfinansieres med.

– Denne fylkesveiforbindelsen vil avlaste den interne trafikken i Bærum, noe som er helt nødvendig for å forbedre trafikkavviklingen, sier Solli.

Høviktunnelen i gang fra begge sider

Fra Ramstadsletta i vest er arbeidet med Høviktunnelen allerede godt i gang, der det nylig ble passert 1000 meter med tunnel. Nå starter arbeidet med tunnelen fra øst.

De neste årene skal Høvik- og Gjønnestunnelene sprenges ut, sikres, og fjellet tettes slik at vann ikke trenger inn. Høviktunnelen planlegges åpnet for trafikk i begge retninger i løpet av sommeren 2028. Vestgående løp i Høviktunnelen planlegges åpnet allerede våren 2027. Hele det nye anlegget skal stå klart i 2030.

Les mer om arbeidet med E18 Vestkorridoren her.