Vi skal bygge 4,4 km E18 med sambruks-/kollektivfelt, 12,9 km gang- sykkelveg, 8,7 km lokalveg – inkl. Gjønnestunnelen og ny vegforbindelse til Fornebu.

BULDER - støykalender Informasjon om støyende arbeider for E18 Vestkorridoren

Byggearbeidene for E18 Lysaker-Ramstadsletta startet i november 2020. Det pågår for tiden anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset- Strand og på strekningen Strand-Ramstadsletta. Hele prosjektet er beregnet ferdigstilt i 2029/2030.  

Se også

Kartskisse som viser hele prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta
Kartskisse som viser hele prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: Aas Jacobsen AS

Nyheter fra E18 Vestkorridoren

Følg  E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook

 
Sist oppdatert: