Vi skal bygge 4,4 km ny E18 med sambruks-/kollektivfelt, 12,6 km gang- sykkelveger, 8,7 km lokalveg – inkl. Gjønnestunnelen og ny forbindelse til Fornebu.

MELD FRA! Her kan du melde fra om forhold knyttet til anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadlsletta
Kartillustrasjonen viser etappeinndelingen for E18 Vestkorridoren.  Prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta er markert med grønt
Kartillustrasjonen viser etappeinndelingen for E18 Vestkorridoren. Etappe 1, E18 Lysaker-Ramstadsletta er markert med grønt Illustrasjon: Statens vegvesen

Status og framdrift

E18 Lysaker-Ramstadsletta er etappe 1 av E18 Vestkorridoren. Byggearbeidene  startet i november 2020.  Det pågår for tiden anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset- Strand og på strekningen  Strand-Ramstadsletta. Statens vegvesen beregner i tillegg å skrive kontrakt på bygging av Gjønnestunnelen i juni 2023, og det pågår arbeid med reguleringsplan for Lysaker kollektivterminal

Illustrasjonen viser planlagt framdrift for prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta
Illustrasjonen viser planlagt framdrift for prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: Statens vegvesen

 

Følg  E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook

Nyheter fra E18 Vestkorridoren

 
Sist oppdatert: