Vi skal bygge 4,4 km E18 med sambruks-/kollektivfelt, 12,6 km gang- sykkelveg, 8,7 km lokalveg – inkl. Gjønnestunnelen og ny vegforbindelse til Fornebu.

MELD FRA! Her kan du melde fra om forhold knyttet til anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadlsletta

Om prosjektet

E18 Lysaker-Ramstadsletta er etappe 1 av E18 Vestkorridoren. Byggearbeidene for  startet i november 2020. Det pågår for tiden anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset- Strand og på strekningen Strand-Ramstadsletta. Hele prosjektet er beregnet ferdigstilt i 2029/2030. 

E18 Lysaker-Ramstadsletta har en kostnadsramme på 22,6 mrd. (2023)-kroner.

Kartskisse som viser helprosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta
Kartet viser prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: Aas Jacobsen AS
 
Sist oppdatert: