Et så stort byggeprosjekt som E18 Vestkorridoren er ikke mulig å bygge uten at nærområdet vil oppleve støy, støv og andre ulemper.

Statens vegvesen ønsker å gjennomføre anleggsarbeidet med minst mulig ulemper for naboene som bor i området. I menyen under finner du informasjon om arbeidstider, støyende arbeid, støvmålinger og hvordan du kan motta varsel. 

Følg også E18 Vestkorridoren på Facebook, og oppdatert status på anleggsarbeider.