I arbeidet med å bygge E18 Vestkorridoren vil strekke oss mot målet bærekraftig utvikling og bidra til å nå de nasjonale måene for miljø og klima,

Samfunnsoppdraget til E18 Vestkorridoren slår fast at vi skal utvikle et moderne, robust og klimasmart veisystem, - fysisk eller digitalt (bærekraftmål 9).
Vi skal også styrke arbeidet med trafikksikkerhet og miljøvennlige transportformer (bærekraftmål 3), og vi skal bidra til et godt samfunn som fremmer livskvalitet for alle (bærekraftmål 11).

Støvdempende tiltak ved  riving av hus
Støvdempende tiltak ved riving av bygninger på E18 Lysaker-Ramstadsletta Foto: Statens vegvesen

Nyheter om bærekraft, klima og miljø på E18 Vestkorridoren

flere nyheter fra E18 Vestkorridoren


Rapporter og planer om bærekraft, klima og miljø 

E18 Vestkorridoren