I arbeidet med å bygge E18 Vestkorridoren vil vi strekke oss mot målet om bærekraftig utvikling og bidra til å nå de nasjonale målene for miljø og klima

Samfunnsoppdraget til E18 Vestkorridoren slår fast at vi skal utvikle et moderne, robust og klimasmart veisystem, - fysisk eller digitalt (bærekraftmål 9).
Vi skal også styrke arbeidet med trafikksikkerhet og miljøvennlige transportformer (bærekraftmål 3), og vi skal bidra til et godt samfunn som fremmer livskvalitet for alle (bærekraftmål 11).

Statens vegvesen og Skanska tester midler til å bruk av batteripakke i anleggsdriften på entreprise E103 Strand-Ramstadsletta. Batteriet og hurtigladeren skal blant annet sikre nødvendig elkraft til at stabboreriggen kan fases om til elektrisk drift.
Statens vegvesen og Skanska tester midler til å bruk av batteripakke i anleggsdriften på entreprise E103 Strand-Ramstadsletta. Batteriet og hurtigladeren skal blant annet sikre nødvendig elkraft til at stabboreriggen kan fases om til elektrisk drift. Foto: Dagrunn Husum

Tidligere publiserte nyhetssaker om bærekraft, klima og miljø på E18 Vestkorridoren

Rapporter og planer om bærekraft, klima og miljø