Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sanering av bygg på E18 Lysaker-Ramstadsletta har så langt medført at 80 tonn asbest og en rekke andre miljøgifter er fjernet fra bygninger og grunn

Riving av bygninger på entreprise E101 Fornebukrysset-Strand
Rundt 130 bygninger er revet og 80 tonn asbest + andre miljøgifter er fjernet mellom Fornebukrysset og Strand. Foto: Lars Ole Andersen

Anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadsletta har pågått i snart halvannet år. På strekningen Fornebukrysset-Strand har i overkant av 130 bygninger blitt revet som del av det forberedende anleggsarbeidet. Bygningene som er revet omfatter både garasjer, uthus, bolighus, flyhangar og bensinstasjon. For få uker siden startet Skanska anleggsarbeidene på hovedentreprisen Strand-Ramstadsletta. Her vil arbeidet med å rive 35 bygninger, inklusive en bensinstasjon, hotell og bolighus pågå fram mot juletider. 

-Vi har i dette prosejektet fått tatt mye farlig avfall ut av omløp i forbindelse med riving og sanering. Med det hindrer vi også at giftstoffer siver ut i grunnen, til bekker og til syvende og sist, Oslofjorden. Det er derfor et viktig bidrag til bærekraftig anleggsdrift og til å nå overordnede mål for miljø og klima, sier kontrollingeniør Lars Ole Andersen som er Vegvesenets riveekspert.

Portrett (selfie) av Lars Ole Andersen
-Det gir en god følelse å vite at vi med denne jobben også kan gi et viktig bidrag til klima og miljø for neste generasjon som skal bo i dette området, sier kontrollingeniør Lars Ole Andersen, som er Vegvesenets riveekspert på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Foto: Lars Ole Andersen

Gode rutiner for fjerning av farlig avfall

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg.  Asbesten ble blant annet brukt som komponent i ulike bygningsmaterialer for å øke mekanisk styrke og som isolasjonsmateriale mot brann, varme, kulde, fuktighet og støy. I 1995 kom det totalforbud mot bruk av dette. Asbest kan lede til alvorlige sykdommer, som eksempel kreft. Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg. (kilde: www.arbeidstilsynet.no)   

Lars Ole Andersen forteller at rutinene er slik at når man i riveprosessen kommer til noe som mistenkes å inneholde asbest, så stoppes arbeidet i påvente av at eksperter i vernedrakt og maske skal få sjekket og evt. fjernet det farlige avfallet. Asbesten blir pakket i flere lag plast og sendt til mottak for deponering. Alle som jobber med riving på E18-prosjektet har god trening i dette. Andersen understreker derfor at det er liten fare for utslipp i forbindelse med saneringsarbeidet.

Asbestsanering før riving i Riiser Larsens vei
Asbestsanering før riving av rekkehus i Riiser Larsens vei Foto: Lars Ole Andersen

19 tonn oljeforurenset masse er fjernet

Kontrollingeniør Andersen legger ikke skjul på at det koster å fjerne og sanere avfall. Mengden av farlig avfall som så langt er funnet og fjernet på Vestkorridoren-prosjektet ,er også for enkelte fraksjoner mye høyere enn beregnet ut fra forundersøkelser.

-Spesielt for asbest har vi avdekket mye skjulte forekomster som har dukker opp i kjellere, loft, bak peiser, i vegger og i grunnen etter hvert som vi har revet. Vi har avdekket og fjernet rundt 80 tonn asbest, noe som er mer en dobbelt så mye som opprinnelig beregnet, forteller han.

I tillegg til asbest, har Vegvesenet og entreprenør Skanska  på streknigen Fornebukrysset-Strand fjernet over 100 tonn CCA-impregnert trevirke, isolasjon, my elektronisk avfall og over 20 000 tonn lavforurenset avfall (betong og teglmasser). Det er også fjernet 19 tonn med oljeforurenset masse som kan gi avrenninger til grunnen og sive ut i vassdrag i området.

Sperrebånd grunnet funn av asbest
Mer en 80 tonn asbest er så langt fjernet i forbindelse med sanering av bygg og grunn på etappe 1 av E18 Vestkorridoren Foto: Lars Ole Andersen

-Vi fant også nedgravde eternittplater (asbestholdige) i forbindelse med rivingen. Å grave ned disse platene var ikke ulovlig den gangen det ble gjort, men det er bra å få dette ut av omløp, mener Andersen.

Bidrag til bærekraftig vegbygging

E18 Vestkorridorens handlingsplan for bærekraft setter blant annet søkelyset på minimering avfall, livsløp til materialer samt å ivareta vannmiljø i Oslofjorden. Rivesjef Lars Ole Andersen er derfor godt fornøyd med at arbeidet med å sanere bygninger og grunn både bidrar til å trygg avfallshåndtering og til å sikre renere vann og renere grunn .   
-Det gir en god følelse å vite at vi med denne jobben også kan gi et viktig bidrag til klima og miljø for neste generasjon som skal bo i dette området, sier han.

Aktuelt for fylke(r): Asker, Bærum