Den store hule eika som i 2022 måtte vike for utbyggingen av E18 på Ramstadsletta, har nå fått sitt endelige hvilested på Stubberud Skogpark.

Representanter fra Skanska, Statens vegvesen og Bærum kommune konstaterer at hul-eika nå er trygt plassert på Stubberud Skogpark
Representanter fra Skanska, Statens vegvesen og Bærum kommune konstaterer at hul-eika nå er trygt plassert på Stubberud Skogpark Foto: Bærum kommune

I juni 2022 startet Skanska opp anleggsarbeider på entreprise E103 Strand-Ramstadsletta. Arbeiddet  inkluderte også legging av ny trasè for vann og avløp samt omlegging av Kirkeveien.  Det viste seg da at anleggsarbeidene kom i konflikt med en stor hul eik som raget 15 meter over bakken  og som hadde en omkrets på 228 cm. Hule eiker med omkrets over to meter i brysthøyde anses så viktig for økosystemet at de er automatisk vernet etter naturmangfoldloven. Mer enn 1500 arter av insekter, sopp og lav, mange av dem sjeldne eller rødlistede arter, har slike hule eiketrær som eneste levested. Det skal derfor mye til å få lov til å hugge i de.

Eika måtte vike

Men til tross for flere forsøk på å finne alternative plasseringer for VA-trasèen og Kirkeveien for å unngå konflikt med eiketreet, ble det etter hvert klart at det denne gangen var eika som måtte vike.
I fellingstillatelsen fra Bærum kommune ble det blant annet satt et vilkår om at både trestammen og større greindeler skulle bevares mest mulig intakt og plasseres i et gammelt eikemiljø i Bærum kommune.

På plass i skogparken – til glede for de tusener små

Etter at Skanska tok ned eika og stammen ble delt i to, har den vært oppbevart på Skanskas anleggsområde på Ramstadsletta i påvente av endelig plassering på et dertil egnet sted. Og etter befaring med Skanska, Statens vegvesen, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Bærum kommune like før jul, ble det bestemt at Stubberud Skogpark i Bærum, som er et gammelt naturreservat, skulle bli eikas siste hvilested.

I slutten av januar i år var det omsider klart for eikas siste reise. Transporten med lastebil med kran ble gjennomført på frossen mark før treet ble lagt forsiktig på plass. Og eika blir mest trolig ikke ensom på sitt nye hvilested. Slike hule eiker fortsetter nemlig med å gjøre nytten som insektenes matfat også etter at de dør og faller over ende. Den store, hule eika fra Ramstadsletta kan derfor hvile i trygg forvissning om at den på Stubberud Skogpark blir hjem til 1000-vis av småkryp de neste 100 årene.