Kan reststoffer fra skogsindustrien bli fremtidens støy- og miljøskjerm? Nå testes dette langs E18 Vestkorridoren.

En grønn vegg mot E18. Reststoff fra skogsindustrien med et lag av lav.
En grønn vegg mot E18. Reststoff fra skogsindustrien med et lag av lav. Foto: Eirik Natlandsmyr

Miljøskjermen er enkelt utformet. Et metallgitter fylt opp med hogstavfall innerst, og et lag med grønn mose ytterst, danner en nær fire meter høy barriere mot motorveien.

Grener og topper fra skogsindustrien inneholder stoffet lignin, naturens eget bindemiddel og et stoff som brukes allerede for å binde opp støv og partikler på blant annet grusveier. Vårt mål er at reststoffer som i dag ofte blir liggende å råtne, kan brukes til å fange opp støy, støv og partikkelforurensing, forteller Frederick Schaefer i Ecostrada.

Ideen dukket opp på spaserturer fra hyttekontoret i Øyer under pandemien.

Frederick Schaefer la merke i hvor mye reststoff som ble liggende igjen på bakken etter skogsindustrien. Det måtte da kunne brukes til noe mer fornuftig. Resultatet ble miljøskjermer og selskapet Ecostrada.

Pilotprosjekt langs E18

Elise Roalkvam i Skanska.
Elise Roalkvam i Skanska.

Det er satt ambisiøse mål om at prosjektet E18 Vestkorridoren skal være et utstillingsvindu for bærekraftig veibygging. Utprøving og samarbeid med nye aktører som Ecostrada er en viktig del av dette.

– I tillegg til å arbeide for å kutte klimagassutslipp i selve utbyggingen, handler bærekraftig veibygging også å finne gode løsninger for å ta vare på lokalmiljøet langs og ved veiene, da må vi også teste ut nye løsninger, sier Elise Roalkvam som er Skanskas leder for ytre miljø på kontrakten Strand-Ramstadsletta.

Bildekk er den største kilden til mikroplast på land, og vi vet støv fra trafikken utgjør en helserisiko. Nå prøves løsningen ut langs en av landets mest trafikkerte veistrekninger, og skal måles og evalueres i samarbeid med forskningsmiljøet hos NIBIO.

Spent på miljøresultater

Fortsatt gjenstår det mer testing for å se hvor godt skjermene absorberer støy sammenlignet med tradisjonelle støyskjermer, men forhåpningene er først og fremst knyttet til hvilke andre positive effekter denne løsningen har.

–Jeg er spent på å følge resultatene fra testene videre, for å se om denne type miljøskjerming kan være effektivt, sier Nina Mari Jørgensen, Vestkorridorens bærekraftkoordinator.

Her er det viktig å følge med på miljøskjermens egenskaper over tid, varighet og hvordan den kan fungere til ulike årstider.

Miljøskjermen i profil. Reststoffer fra skogsindustrien skal fange opp støy, støv og forurensing.
Miljøskjermen i profil. Reststoffer fra skogsindustrien skal fange opp støy, støv og forurensing. Foto: Eirik Natlandsmyr