Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

E18 Lysaker-Ramstadsletta er blant prosjektene som denne uken fikk midler fra regjeringen til klimapiloter som reduserer CO2- utslipp på veganlegg.

Å bygge vei innebærer ofte store klimagassutslipp. På et typisk veianlegg kommer 20 % av klimagassutslippene fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og til transport av materialer og masser. De resterende utslippene kommer fra produksjon av materialer som betong, stål og asfalt. Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslipp med 55 prosent fra veganlegg før 2030.

14 millioner til klimapilot på Vestkorridoren

Denne uken gav Samferdselsdepartementet 65 millioner kroner til ti klimapiloter som i 2023 skal få ned CO2 utslippene fra anleggsplasser. Av denne potten har E18 Lysaker-Ramstadsletta fått totalt 14. millioner kroner til tre tiltak som skal teste ut og samle erfaring fra elektrifisering av anleggsvirksomheten.  

Vil teste batteribank på Ramstadsletta

Som pilot for utslippsfrie anleggsplasser skal Statens vegvesen og Skanska blant annet teste bruk av batteribank i anleggsvirksomheten og videreutvikle  elektrisk stagboring.
Som pilot for utslippsfrie anleggsplasser skal Statens vegvesen og Skanska blant annet teste bruk av batteribank i anleggsvirksomheten og videreutvikle elektrisk stagboring. Foto: Skanska Norge AS

To av tiltakene er knyttet til anleggsarbeidet på strekningen Strand-Ramstadletta (entreprise E103) som startet i juni 2022. Her er det allerede satt i gang flere tiltak for å bidra til utslippsfrie anleggsplasser. Det innebærer blant annet bruk av en elektrisk gravemaskin og et pilotprosjekt med Skanskas datterselskap; Entreprenørservice, der boreriggen for stagboring til spunt skal fases om til elektrisk drift. I løpet av kun fire dager der prosjektet testet ut elektrisk borerigg ble det spart anslagsvis 1850 liter diesel.

Men prosjektets ambisiøse mål for elektrifisering av maskinparken har støtt på utfordringer ved at infrastrukturen i området mangler kapasitet til å elektrifisere i det omfanget som er ønskelig.  Av regjeringens klimapilot-pott har Statens vegvesen sammen med Skanska fått 10 millioner til å teste bruk av batteribank i anleggsvirksomheten samt til videre utvikling av elektrisk stagboring.

Skal etablere infrastruktur på Gjønnes

Det siste tiltaket er knyttet til bygging av Gjønnestunnelen. Prosjektering og bygging av denne ble lyst ut på anbud tidligere denne måneden. Når Vegvesenet etter hvert skal vurdere tilbudene, vil gode løsninger for utslippsfri massetransport fra anlegget være noe av det som blir premiert. Men for å få dette til, må infrastrukturen være på plass. Prosjektet har fått fire millioner kroner av regjeringens klimapilot-pott til å etablere hurtiglader for lastebil og en midlertidig trafo tilknyttet anlegget på Gjønnes.

Som klimapilot får E18 Lysaker-Ramstadsletta fire mill. kroner til å etablere hurtiglader for lastebil og midlertidig trafo tilknyttet det kommende anlegget på Gjønnes.
Som klimapilot får E18 Lysaker-Ramstadsletta fire mill. kroner til å etablere hurtiglader for lastebil og midlertidig trafo tilknyttet det kommende anlegget på Gjønnes. Illustrasjon: ViaNova

Utstillingsvindu for bærekraftig vegbygging

 Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren
Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren Foto: Dagrunn Husum

- Vi har et mål om at E18 Vestkorridoren skal være et utstillingsvindu for bærekraftig vegbygging. Jeg er derfor svært fornøyd med at vi er tilgodesett med en så stor andel av prosjektmidlene. Det gjør at vi kan få mer kunnskap om bruk av elektriske maskiner i anleggsvirksomhet og om mulighetene for elektrifisering av anleggsmaskiner. Dette er et viktig steg mot utfasingen av dieseldrevne anleggsmaskiner og kan bidra til varige reduksjoner i direkte klimautslipp, sier prosjektsjef Tom Hedalen.