Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen lyser ut konkurranse om prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen som siste store vegkontrakten i prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta

Konkurranse om prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen er nå sendt ut. Dette er den siste store vegkontrakten på etappe 1 av E18 Vestkorridoren
Konkurranse om prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen er nå sendt ut. Dette er den siste store vegkontrakten på etappe 1 av E18 Vestkorridoren Illustrasjon: ViaNova/Statens vegvesen

Gjønnestunnelen i Bærum kommune er ny fylkesvegforbindelse mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu. Entreprise E105 Gjønnestunnelen er den siste vegkontrakten som blir lyst ut på utbyggingen av etappe 1 av E18 Vestkorridoren og markerer med det at E18 Lysaker-Ramstadsletta holder seg innenfor framfrifts- og kostnadsplan.   

 Ny vegforbindelse mellom Gjønnes og E18

Kontrakten har en beregnet verdi på 1 – 1,3 milliard kroner og omfatter prosjektering og bygging av 1500 av den i alt 1950 meter lange Gjønnestunnelen inklusive lokalveisystem ved Gjønnes. De resterende 450 meterne av Gjønnestunnelen skal bygges av den som får kontrakten på hovedentreprisen E102 Fornebukrysset-Strand. Kontrakt på denne entreprisen planlegges signert i begynnelsen av juni 2023.

Av de 1500 meterne med tunnel som bygges i denne kontrakten, utgjør en betongtunnel rundt 100 meter og bergtunnel 1400 meter. Bergtunnelen har stedvis liten overdekning, fra 3 – 35 meter, med varierende bergkvalitet. Tunnelen blir en toløpstunnel med tverrsnitt T9,5.   

I tillegg til tunnelen skal det etableres nytt kryssområde på Gjønnes med tilknytning til Bærumsveien. Området rundt Gjønnes er svært trafikkert, med nærliggende T-banestasjon, idrettshall, boligfelt, skoler og Bærumsveien som går gjennom anleggsområdet. 

Kartskisse Gjønnestunnelen.  Blått felt i figuren viser dagsone, mens rødt viser tunnel.
Kartskisse Gjønnestunnelen.  Blått felt i figuren viser dagsone, mens rødt viser tunnel. Illustrasjon: Statens vegvesen

Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, lokalveger, konstruksjoner, injeksjonstetting av byggegrop, etablering av pumpestasjon, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, riving og vegomlegginger samt komplettering og istandsetting. 

Etterspør innovative løsninger for redusert utslipp og økt oppetid

I tillegg til kriterier knyttet til organisering, teknisk gjennomføring, økonomi og ytre miljø, setter Statens vegvesen i denne kontrakten fokus på løsninger som skal sikre oppetiden til den nye vegforbindelsen. Innovative løsningsvalg som gir god regularitet og lave drifts- og vedlikeholdskostnader vil i konkurransen kunne gi fradrag på inntil 50 mill. kroner fra leverandørens tilbudssum.

På samme måte vil Vegvesenet i denne kontrakten også premiere gode løsninger for utslippsfri massetransport fra anleggsgrensen til godkjent mottak eller deponi.

Gjennomføres som totalentreprise

Byggingen av Gjønnestunnelen gjennomføres som totalentreprise. Det innebærer at leverandøren i sin avtale med Statens vegvesen tar på seg både detaljprosjektering og bygging. Første del av konkurransen er prekvalifisering som skal være ferdig i slutten av mai. Basert på prekvalifiseringen kan Statens vegvesen velge ut inntil fem leverandører som senere blir inviterer til å levere tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Vegvesenet skal inngå kontrakt med leverandør før sommeren 2024.

Tom Hedalen er prosjektsjef for E18 Vestkorriodoren
Tom Hedalen er prosjektsjef for E18 Vestkorriodoren Foto: Dagrunn Husum

-Vi er glade for at vi har kommet så langt at vi nå kan lyse ut den siste vegkontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta. Gjønnestunnelen er svært viktig både for å avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og gi muligheter for gode sentrumsløsninger og for å få på plass en etterlyst vegforbindelse mellom Fornebu og området nord for E18. Vi håper på stor interesse fra leverandører som kan bidra til gode og innovative og klimavennlige løsninger for gjennomføring av Gjønnestunnelen, sier prosjektsjef Tom Hedalen i en kommentar.