Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Når Høviktunnelen om noen år står ferdig, vil tunnelportalen fra vest lyses opp ved hjelp av kortreist kraft fra solceller på støyskjermer på Ramstadsletta

Illustrasjonen viser støyskjermer med solceller på sørsiden av Ramstadsletta
Illustrasjonen viser eksempel på støyskjermer med solceller på sørsiden av Ramstadsletta Foto: Aas-Jakobsen AS

Det blir det forventede resultatet av et FoU-prosjekt på E18 Lysaker-Ramstadsletta, som er etappe 1 på E18 Vestkorridoren.  Anleggsarbeidene på strekningen Strand-Ramstadsletta har pågått i rundt ett år. Langs E18 på Ramstadsletta er det planlagt støyskjerm på begge sider av motorvegen. Disse støyskjermene vil bli sju meter høye og får tilnærmet optimal helning og retning for energiproduksjon ved hjelp av solceller. Slik sett ligger alt til rette for å teste muligheter for bærekraftig lokal energiproduksjon ved bygging av ny veg her.

Vil lyse opp Høviktunnelens inngangsparti

Om noen år vil E18-trafikken går gjennom Høviktunnelen. Denne får tre felt i hver retning, hvorav ett er planlagt som sambruksfelt for kollektiv og tungtrafikk. Beregninger viser at solcellepanelene på de planlagte støyskjermene på Ramstadsletta, vil kunne produsere energi nok til å forsyne inngangspartiet til Høviktunnelen med kortreist strøm.

Statens vegvesen utreder muligheter for kraftproduksjon ved bygging av ny vei for å kunne møte framtidens øket kraftbehov. Det er tidligere gjennomført enkelte forsøk på å bruke solceller til tunnelbelysning på mindre ettløpstunnel. Men E18 Vestkorridoren er først ut med å teste det på høytrafikkert veg i Norge.

- Portal og innkjøringssonene til Hølviktunnelen skal ha god belysning også på dagtid da vi vil ha god produksjon av strøm fra solcellepanelene, sier prosjektleder Eirik Thomassen,
- Portal og innkjøringssonene til Hølviktunnelen skal ha god belysning også på dagtid da vi vil ha god produksjon av strøm fra solcellepanelene, sier prosjektleder Eirik Thomassen, Foto: Dagrunn Husum

Muligheten for montering av solcellepaneler på støyskjermer ligger som en opsjon i kontrakten med totalleverandør Skanska Norge AS, og Vegvesenet har altså nå bestemt seg for å utløse opsjonen.  

- For Statens vegvesen og for prosjektet E18Vestkorridoren er det viktig å være med å gi et bidrag til noe som er så nyttig som å sikre framtidig kraftbehov. Dette prosjektet løser også et svært aktuelt behov for oss.  Portal og innkjøringssonene til tunnelen skal ha god belysning også på dagtid da vi vil ha god produksjon av strøm fra solcellepanelene, sier prosjektleder Eirik Thomassen, som er prosjektleder for strekningen Strand-Ramstadsletta.

Vil produsere minst 50 kwt

Selve monteringen av både støyskjermer og solcellepaneler ligger imidlertid noen år fram i tid. Planen er at støyskjermene kommer på plass på Ramstadsletta i 2026/2027. Disse har en krumming, noe som er gunstig m.o.t. eksponering mot solen. Planen er at solcellepanelene vil dekke et areal på 250-300 m2 på sørsiden av veien, like før den planlagte Ramstadsletta bru. Det gir med dagens teknologi en kraftproduksjon på minst 50 kwt. Men Eirik Thomassen understreker at fortsatt teknologiutvikling tilsier at potensialet for kraftproduksjon trolig vil være høyere innen solcellepanelene monteres. Han regner også med at tiltaket kan bidra til å redusere framtidige driftskostnader til tunnelen, men hvor store innsparingene kan bli, avhenger av framtidens strømpriser.
- Uansett så får vi her muligheten til å teste et tiltak i full skala som kan bidra til et bedre klimaregnskap. Og om vi får gode resultater fra dette prosjektet kan det også inspirere til lignende tiltak andre steder i landet, sier prosjektleder Eirik Thomassen.  

Statens vegvesen vil teste kortreist kraft fra solceller på støyskjermer på Ramstadsletta.
Statens vegvesen vil teste kortreist kraft fra solceller på støyskjermer på Ramstadsletta. Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS
Aktuelt for fylke(r): Asker, Bærum, Oslo