Reguleringsplanen for E39 Smiene-Harestad er nå lagt ut på offentlige høring og ettersyn i både Randaberg kommune og Stavanger kommune. Høringsfristen er satt til 23. mai 2024. Merknader til reguleringsplanen skal sendes til kommunene. Det har blitt foretatt noen mindre justeringer på de to reguleringsplankartene for Finnestadkrysset–Ryggveien og Ryggveien–Harestadkrysset, i tillegg til en justering i planbestemmelsen i Randaberg kommune.  

Reguleringsplanen omfatter ca. 4 km ny 4-felts vei mellom Eiganestunnelen og Harestadkrysset.

Her er høringssiden til Randaberg kommune:
https://www.randaberg.kommune.no/innhold/gi-innspill/e39-smiene---harestad/ 

Her er høringssiden til Stavanger kommune:
https://mittinnspill.no/prosjekter/0ca0a6e6-8957-4d49-ac3d-08dc5935e489 

Ved spørsmål eller uklarheter til planforslaget, kan både prosjektleder og planleggingsleder kontaktes:  

Prosjektleder John Sveinall  
Telefon: 91 82 94 33
Epost:

Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer 
Telefon: 97 62 83 70
Epost:

Aktuelt for fylke(r): Rogaland