Open kontordag om E39

— E39 Smiene–Harestad fekk fleire konkrete innspel då prosjektet inviterte til open kontordag på Rogfast-riggen, tysdag 22. november.

Forslag til løsning på Tasta

— Statens vegvesen har nå oversendt et revidert planforslag for E39 Smiene – Harestad til Stavanger kommune.

Politikerne på befaring

— Kommunalutvalget i Stavanger kommune var tirsdag 26. mars på befaring på Tasta. Målsettingen er å finne en løsning for kulverten i E39 Smiene–Harestadprosjektet.

Oppstart av planarbeid fv. 410 Grødemveien

— I samsvar med § 12.8 i plan- og bygningsloven melder Statens vegvesen at det nå blir satt i gang arbeid med plan 201600, detaljregulering av fylkesveg 410 Grødemveien (fv. 479 Ryggveien–fv. 478 Torvmyrveien).