Open kontordag om E39

— E39 Smiene–Harestad fekk fleire konkrete innspel då prosjektet inviterte til open kontordag på Rogfast-riggen, tysdag 22. november.

Forslag til løsning på Tasta

— Statens vegvesen har nå oversendt et revidert planforslag for E39 Smiene – Harestad til Stavanger kommune.

Politikerne på befaring

— Kommunalutvalget i Stavanger kommune var tirsdag 26. mars på befaring på Tasta. Målsettingen er å finne en løsning for kulverten i E39 Smiene–Harestadprosjektet.

Oppstart av planarbeid fv. 410 Grødemveien

— I samsvar med § 12.8 i plan- og bygningsloven melder Statens vegvesen at det nå blir satt i gang arbeid med plan 201600, detaljregulering av fylkesveg 410 Grødemveien (fv. 479 Ryggveien–fv. 478 Torvmyrveien).

Varsel om ny utvidelse av plangrense ved E39 Harestadkrysset

— Statens vegvesen har tidligere varslet oppstart av arbeid med offentlig reguleringsplan i medhold av Plan- og bygningsloven hjemmel i § 12-1, § 12-8 og 12-9 for E39 Harestadkrysset, samt varslet utvidelse av plangrensen 18.10.2013. Statens vegvesen må nå varsle en ny utvidelse av plangrensen.

Varsel om utvidelse av plangrense ved E39 Harestadkrysset

— Statens vegvesen har tidligere varslet oppstart av arbeid med offentlig reguleringsplan i medhold av Plan- og bygningsloven hjemmel i § 12-1, § 12-8 og 12-9 for E39 Harestadkrysset. Statens vegvesen varsler nå at plangrensen utvides litt i vest, for å legge til rette for en avkjørsel til framtidige utbyggingsområder, i rundkjøringen vest for E39 ved Torvmyrveien.