Reguleringsplanforslaget skal behandles av Randaberg og Stavanger kommune 21. mars, før den kan legges ut på offentlig høring.

Reguleringsplanen omfatter ca. 4 km ny 4-felts vei mellom Eiganestunnelen og Harestadkrysset. Etter kommunene er ferdig med førstegangs behandling, vil planen bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Her kan grunneiere og interessenter komme med kommentarer og innspill til planforslaget. 

Målsetningen er å få en vedtatt reguleringsplan august 2024. 

Tirsdag 6. februar holdt Vegvesenet møte med grunneiere som får boligen innløst som følge av planen. Onsdag 7. ble det avholdt et møte med grunneiere vedrørende landbruk. 

Kontakt

Ved spørsmål eller uklarheter til planforslaget, kan både prosjektleder og planleggingsleder kontaktes:

Prosjektleder John Sveinall
Telefon: 91 82 94 33
Epost:

Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer
Telefon: 97 62 83 70
Epost:

Illustrasjonsmodell-Video

E39 Smiene-Harestad - Illustrasjonsmodell, 15.03.2024 Video: Statens vegvesen.

Plandokumenter 

Plantegninger

Vedlegg

Kommunenes sider for førstegangsbehandling av saken:

Aktuelt for fylke(r): Rogaland