Vi lanserer en ny innsendingsløsning for enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy.

Løsningen vil gjøre det enklere å laste opp dokumentasjonen som skal følge med fra den enkelte fabrikant/påbygger på kjøretøyet. Det vil fortsatt være søkers ansvar at riktig og fullstendig dokumentasjon for det ferdige kjøretøyet følger med søknaden når den sendes inn.

Løsningen er planlagt lansert i løpet av uke 19 og vil erstatte dagens ordning.

Mer informasjon kommer.