Utviklingen på dronefeltet går veldig fort og Statens vegvesen henger med! Samferdselsministeren vil i ny stortingsmelding oppfordre til mer dronebruk.

Bjørn Laksforsmo som er direktør drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Tore Magnus Follinglo, dronesjef i Statens vegvesen. 
Foto: Frida Gunnestad Johansen
Bjørn Laksforsmo som er direktør drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Tore Magnus Follinglo, dronesjef i Statens vegvesen. Foto: Frida Gunnestad Johansen

Utviklingen på dronefeltet går i en rasende fart, så fort at teknologier som var nyskapende for bare noen år siden, nærmest er utdatert i dag.

Droner brukes allerede i stadig større grad i svært samfunnsnyttig arbeid i Statens vegvesen - som er Norges største droneaktør.

- Droner er allerede viktig for oss og kommer til å bli stadig viktigere. En ting er at det gir overblikk på en måte du ikke får til fra bakken. Men like viktig er at vi får enklere tilgang på steder som er utilgjengelige uten betydelig sikring eller innsats, og slik sett viktig både for beredskap og personlig sikkerhet. Både for å ta vare på de veiene vi allerede har, de vi skal utbedre og der vi skal bygge nytt – på en bærekraftig og lite ressurskrevende måte. Det gir mer trafikksikkerhet og fremkommelighet for pengene, både fordi vi raskere kan få nødvendig informasjon og holde vegene mer åpne, sier Bjørn Laksforsmo, som er direktør for drift og vedlikehold.

Stortingsmelding skal fremme dronebruk

Regjeringen har som mål at Norge fortsatt skal være et foregangsland innen dronesegmentet. For å sikre dette vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget om strategi for droner og ny luftmobilitet i løpet av våren 2025.

Den nyheten kunngjorde de sammen med Statens vegvesen sine dronepiloter på vegprosjektet Bjørum - Skaret.

Statens vegvesen lager noe som kalles et ortofoto på dette vegprosjektet.
Et høyoppløselig, målbart, og nøyaktig bilde som brukes til oppfølging av diverse prosesser fra kvalitetssystemet. For eksempel kvalitet og hms, som også sikrer en sporbarhet i hva som har foregått underveis i byggingen, siden de tar disse bildene jevnlig gjennom hele byggefasen

Fakta om dronearbeid i Statens vegvesen:

 • 185 godkjente piloter 
 • 115 droner 
 • 500 flytimer i 2023
 • 5500km logget totalt i 2023 for etatens droner

- Dronevirksomheten i Statens vegvesen har, helt siden 2014, vært et ekspansivt felt som i stor har grad har blitt implementert droner som et uunnværlig verktøy for etatens fagpersoner. Geologer, geoteknikere, hydrologer, geomatikere og kontrollingeniører som bruker droner i sitt daglige virke, forklarer dronesjef Tore Magnus Follinglo.

Droner er i dag, som sagt, en integrert del av de fleste operative fag i Statens vegvesen. Og det kan bli flere dronemuligheter.

- Siden dronefeltet har en formidabel utvikling med et raskt tempo, ser vi andre alternative bruksområder fremover, forklarer Follinglo.

Vegvesenets dronevirksomheten er i dag delt inn i fem formålsområder:

Geodatafangst

  • Innhenting av data på større og mindre utbyggings- og drift og vedlikeholdsprosjekter
  • Etablering av grunnlagsdata
  • Ortofoto og digitale terrengmodeller
  • Fotogrammetri og laserskanning (LIDAR)
  • Fremdrift og massehåndtering
  • Kontroll av konstruksjoner (bruer etc.)

Geofag

  • et selvsagt verktøy for etatens skredberedskap
  • rådgiving i større og mindre utbyggings- og drift og vedlikeholdsprosjekter
  • sikrere innhenting av data (mindre risiko for personell/HMS)
  • Mindre bruk av helikopter og raskere data inn

Etatens UAG (ulykkesanalysegrupper)

   • Raskere tilgang på god data
   • sikrere innhenting av data (mindre risiko for personell/HMS)
   • Forhøyet nøyaktighet kombinert med terrestriske skann (laserdata)
   • Forhøyet kvalitet på statistiske data

Bruinspeskjon

  • Inspeksjon i forbindelse med drift og vedlikehold
  • Visualisering av vedlikehold
  • Datafangst ved inspeksjon for digitalisering
  • Over 6000 bruer/konstruksjoner gir mye inndata

Kommunikasjon

  • Visualisering og informasjon internt og eksternt
  • Sosiale medier
  • Prosjektstøtte

Mulig bruksområder for droner fremover:

 • Bruk av autonome droner for overvåkning av skredutsatte områder langs riks- og europavegnettet
 • Kontinuerlig vurdering i utsatte områder
 • Raskt på stedet ved eventuelle hendelser
 • Øyeblikkelig input av data for vurdering ved hendelser
 • Bruk av automatisk/autonom overvåkning av trafikk for store inn- og utfartsårer i større byer nasjonalt, slik som trafikkstyring, trafikktelling mm.
 • Frakt av farlig gods som sprengladninger for kontrollert utløsing av skred og nedsprengning av skredkanter 
 • Store droner for frakt av materiell og varetransport i større og mindre utbyggings- og drift og vedlikeholdsprosjekter