Onsdag 10. juli ble det satt trafikk på de siste 4 kilometer av nye E6 som er under bygging i Grong og Namsskogan kommune.

Asfalten produseres på stedet med stein som er sprengt ut av veglinja og knust asfalt (gjenbruksasfalt) som tas fra gamle E6 når denne bygges om til skogsveg.
Asfalten produseres på stedet med stein som er sprengt ut av veglinja og knust asfalt (gjenbruksasfalt) som tas fra gamle E6 når denne bygges om til skogsveg. Foto: Statens vegvesen

Strekningen Fjerdingen–Folmervegen på 6 km ble åpnet i fjor høst. Ny bru over Grøndalselv inkludert omtrent 1 km med veg ble åpnet for noen uker siden. Ny bru over Fjerdingelva ble åpnet allerede tilbake i 2021.

Dermed er det totalt åpnet 12 km med ny E6.

Mye bedre linjeføring

Dette betyr at en ulykkesbelastet strekning er byttet ut med en moderne og trafikksikker veg. Den nye vegen er 9 meter bred, og har forsterket midtoppmerking (rumlefelt). Den har også mye bedre linjeføring enn den gamle vegen, det vil si slakere svinger og mindre stigning.

Vegen er planlagt for 90 km/t, men inntil alt av sideterreng er ferdigstilt utpå høsten i år vil fartsgrensa være 80km/t. Entreprenørene tar nå tre uker med ferie hvor det vil være lite aktivitet på anlegget.

Letnes Entreprenør har hatt den største kontrakten med bygging av 10 km med ny E6. Bygging av bruer over Fjerdingelva og Grøndalselv med noe tilstøtende veg er utført av Peab Anlegg med Austad Maskinstasjon som underentreprenør på grunnarbeidene.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag