En egen veiledning beskriver hvilke dokumenter som skal leveres når tunnelforvalter søker om å få godkjent tiltaksplaner ved tunneloppgradering på riksveg.

En veiledningsliste med sju punkter viser hvilke dokumenter som tunnelforvalter skal laste opp i Trygg tunnel i forbindelse med tunneloppgradering på riksveg, før søknad oversendes Vegdirektoratet. Alle punkter i vedlegg 1 i tunnelsikkerhetsforskriften må svares ut i tiltaksplanen, unntatt de punktene som omhandler nye tunneler. Hvis tunnelforvalter har konkludert med at det ikke er behov for tiltak, må det redegjøres for hvorfor det ikke er behov for tiltak, men at kravet i forskriften likevel er ivaretatt.

Du finner veiledningslisten på sida Godkjenning og brukstillatelse for vegtunneler