N500 Vegtunneler er revidert 01.01.2024

— Nye krav i N500 gjelder blant annet alternativt tunnelprofil T9,5 med forsterket kantoppmerking og krav til stålkvalitet i bergsikringsbolter.

Stengning av kjørefelt inne i tunnel

— Ved planlagte arbeider i tunnel på riksveg kan Vegdirektoratet gi unntak fra kravet om at stengning av kjørefelt skal begynne utenfor tunnelen.