Det er ikke nødvendig å søke om unntak fra tunnelsikkerhetsforskriftens vedlegg I punkt 3.3. i forbindelse med snøfjerning og andre driftsoppgaver.

Bestemmelsen i tunnelsikkerhetsforskriftens vedlegg I punkt 3.3. Arbeid i tunneler, gjelder kun for planlagte bygge- eller vedlikeholdsarbeider.