Tunnelforvalter trenger ikke søke Vegdirektoratet om fornyet brukstillatelse ved vesentlige endringer, hvis tunnelen ikke er bygd i henhold til TSF/TSFF.

Det er gjort endringer i veiledningen til kravet i TSF/TSFF vedlegg II punkt 4 på sida Godkjenning og brukstillatelse av vegtunneler