Ved planlagte arbeider i tunnel på riksveg kan Vegdirektoratet gi unntak fra kravet om at stengning av kjørefelt skal begynne utenfor tunnelen.

Unntakene kan bare gis dersom en risikoanalyse viser at det er tryggere for trafikantene å vente på trafikkavvikling inne i tunnelen enn utenfor, og det iverksettes risikoreduserende tiltak for å kompensere for risikoen ved å begynne stengning inne i tunnel.