Nye krav i N500 gjelder blant annet alternativt tunnelprofil T9,5 med forsterket kantoppmerking og krav til stålkvalitet i bergsikringsbolter.