Vegdirektoratets tidligere avklaring er oppdatert til å gjelde også for konsulenter som utfører oppgaver på vegne av tunnelforvalter.