«Uavhengighet» er ivaretatt hvis enheten som gjennomfører risikoanalyse av en vegtunnel og tunnelforvalter har forskjellige styringslinjer og funksjoner.

Det er konklusjonen etter at Vegdirektoratet har tatt en juridisk gjennomgang av bestemmelsene i tunnelsikkerhetsforskriftenes krav om risikoanalyse for riksveg og fylkesveg, og foretatt en tolkning.

Tolkningen er basert på § 10: «Risikoanalyse skal gjennomføres av et organ som er funksjonsmessig uavhengig av tunnelforvalter». Vegdirektoratet har konkludert at «uavhengighet» her innebærer krav om at tunnelforvalter og den enheten som gjennomfører risikoanalysen må ha forskjellige styringslinjer og funksjoner, og på den måten er uavhengige av hverandre. Tunnelforvalter kan således enten få risikoanalysen gjennomført i egen organisasjon (under nevnte forutsetninger), eller eksternt.

Avklaringen gjelder også for konsulenter som utfører oppgaver på vegne av tunnelforvalter jamfør §5. En person eller avdeling kan for eksempel ikke utføre både risikoanalyse og prosjektering, men forskjellige avdelinger i samme firma kan utføre de respektive oppgavene såfremt de kan dokumentere uavhengighet i styringslinja.

Vegdirektoratet, 2022