Den tidligere publiserte tolkningen av tunnelsikkerhetsforskriftenes krav til branndeteksjon er trukket tilbake på ubestemt tid.

Vegdirektoratet foretar en ny gjennomgang av materialet og vil komme tilbake med en oppdatert tolkning.