Veiledning til rapport 228, Tilskudd til brannberedskap, kan benyttes hvis tunneleier og lokalt brannvesen ikke er kommet til enighet iht. rapport 228.

Uenigheten kan dreie seg om tunnelen representerer en ekstraordinær risiko og/eller partene ikke er kommet til enighet ved fastsettelse av tilskudd etter anvisning i rapport 228, Tilskudd til brannberedskap (Brage).

Dersom det, etter anbefalte tiltak, fortsatt er uenighet mellom partene, skal klage sendes til  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).