Vegdirektoratet har klargjort hvilken gyldighet vegnormalene har ved oppgradering av tunneler etter tunnelsikkerhetsforskriftene.