Veiledningsteksten som benyttes ved søknad om byggestart og brukstillatelse er revidert.

Vegdirektoratet har revidert veiledningsteksten (tidligere kalt «sjekklisten»), revisjons nr. 1.2 i webapplikasjonen Trygg tunnel, som benyttes ved søknad om byggestart og brukstillatelse.

Forhåpentligvis beskriver de nye veiledningstekstene enda tydeligere hva tunnelforvalter skal levere av sikkerhetsdokumentasjon og at mengden av dokumentasjon ved søknad reduseres.

Det er altså fire vedlegg som knyttes til veiledningen i søknadsprosessene. Disse er: byggestart driving, byggestart innredning, byggestart forenklet og brukstillatelse.

Vedlegget "Erklæring sikkerhetsdokumentasjon" (tidligere kalt "Tunnelforvalters egenerklæring") er også revidert.