Det er stort behov for å legge til rette for økt gang og sykkeltrafikk i Bergen. Hensikten med sykkelstamvegen  er å legge til rette for økt gang- og sykkeltrafikk ved å fjerne all biltrafikk fra traseen og ved å skille gående og syklende fra hverandre. 

Sykkelstamveg Bergen vil danne ryggraden i sykkelvegnettet i Bergen. Tiltaket vil omfatte etablering av sykkelveg med fortau langs hele strekningen fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord, i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Ved å skille gående og syklende vil syklister kunne holde jevn hastighet, uten å komme i konflikt med gående. Tiltaket vil derfor bedre tilbudet for begge trafikantgrupper. Kryss med sideveger vil få bedret sikt og utforming som tydeliggjør vikepliktforhold.

Åtte delstrekninger

 

Sykkelveg med fortau gjør at gående og syklende får hver sine areal, og attraktiviteten øker for begge trafikantgruppene. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

Sykkelstamveg Bergen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Hanne Anette Norheim

Nabokontakt
E-post:

Irene Dale

Planleggingsleder delstrekning 1a Skeie-Rådal og delstrekning 5b Fjøsanger-Solheimsgaten-Fabrikkgaten
Telefon:
91887096
E-post:

Oddmund Krunenes

Byggeleder delstrekning 2 Skjold-Nesttun, Osbanen
Telefon:
46941986
E-post:

Kjersti Myre

Planleggingsleder delstrekning 3 og 4, Nesttun–Fjøsanger og Fjøsanger–Kristianborg
Telefon:
95845168
E-post:

Knut Eidsnes

Delstrekning 5a Fjøsanger/Solheimsgaten-Fabrikkgaten
Telefon:
91749209
E-post:

Bjørn Rusten Lundberg

Byggeleder delstrekning 6b Bradbenken-Sandvikstorget
Telefon:
97422488
E-post:

Reidunn Aastveit

Byggeleder delstrekning 6c Sandvikstorget-Glasknag
Telefon:
95088623
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97958370
E-post:

Sist oppdatert: