Sammenhengende sykkelstamveg fra Flesland via Bergen sentrum til Vågsbotn i Åsane.

Hensikten er å legge til rette for økt gang- og sykkeltrafikk ved å fjerne all biltrafikk fra traseen og ved å skille gående og syklende fra hverandre. 

Sykkelstamveg Bergen vil danne ryggraden i sykkelvegnettet i Bergen. Tiltaket vil omfatte etablering av sykkelveg med fortau langs hele strekningen fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord, i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Åtte delstrekninger

Ved å skille gående og syklende vil syklister kunne holde jevn hastighet, uten å komme i konflikt med gående. Tiltaket vil derfor bedre tilbudet for begge trafikantgrupper. Kryss med sideveger vil få bedret sikt og utforming som tydeliggjør vikepliktforhold.

Sykkelveg med fortau gjør at gående og syklende får hver sine areal, og attraktiviteten øker for begge trafikantgruppene. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Anniken Iden

Planprosjektleder for delstrekning 1, Skeie–Rådal
Telefon:
452 45 919
E-post:

Karin Davanger

Saksbehandler Bergen kommune, delstrekning 1 Skeie–Rådal
Telefon:
905 95 266
E-post:

Reidun M. Instanes

Planprosjektleder delstrekning 2, Skjoldskiftet–Lagunen
Telefon:
950 99 603
E-post:

Kjersti Myre

Planprosjektleder for delstrekning 3 og 4, Nesttun–Fjøsanger og Fjøsanger–Kristianborg
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: