Det er stort behov for å legge til rette for økt gang og sykkeltrafikk i Bergen. Hensikten med sykkelstamvegen  er å legge til rette for økt gang- og sykkeltrafikk ved å fjerne all biltrafikk fra traseen og ved å skille gående og syklende fra hverandre. 

Sykkelstamveg Bergen vil danne ryggraden i sykkelvegnettet i Bergen. Tiltaket vil omfatte etablering av sykkelveg med fortau langs hele strekningen fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord, i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Ved å skille gående og syklende vil syklister kunne holde jevn hastighet, uten å komme i konflikt med gående. Tiltaket vil derfor bedre tilbudet for begge trafikantgrupper. Kryss med sideveger vil få bedret sikt og utforming som tydeliggjør vikepliktforhold.

Sykkelveg med fortau gjør at gående og syklende får hver sine areal, og attraktiviteten øker for begge trafikantgruppene. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Åtte delstrekninger

Kartillustrasjon av E39 Sykkelstamvegen i Bergen. Kartet viser sykkelvegens strekning frå Flesland i sør til Vågsbotn i nord.
Kartillustrasjon av E39 Sykkelstamvegen i Bergen. Kartet viser sykkelvegens strekning frå Flesland i sør til Vågsbotn i nord. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

Sykkelstamveg Bergen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Inge-André Håkull

Delprosjektleder delstrekning 2, Rådal-Nesttun og delstrekning 6b+c Bradbenken–Glass Knag,
Telefon:
478 02 877
E-post:

Oddmund Krunenes

Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljørådgiver Sykkelstamvegen Bergen
Telefon:
469 41 986
E-post:

Irene Dale

Planleggingsleder delstrekning 1a, Skeie-Rådal, delstrekning 3, Nesttun-Fjøsanger og delstrekning 5b, Fjøsanger/Solheimsgaten-Fabrikkgaten.
Telefon:
918 87 096
E-post:

Anniken Iden

Planleggingsleder delstrekning 1a, Skeie-Rådal og delstrekning 3, Nesttun-Fjøsanger
Telefon:
452 45 919
E-post:

Bjørn Rusten Lundberg

Byggeleder delstrekning 6b/c Bradbenken-Glass Knag
Telefon:
974 22 488
E-post:

Reidunn Aastveit

Teknisk byggeleder delstrekning 6b/c Bradbenken–Glass Knag
Telefon:
950 88 623
E-post:

Karoline Rage

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
47644964
E-post:

Sist oppdatert: