Strekningen som skal bygges ut er totalt 2 kilometer og strekker seg langs fv. 582 fra Apeltunvannet på nordsiden av Lagunen kjøpesenter til Nesttunbrekka.

Leverandørene som har sendt forespørsel om deltakelse i konkurransen er:

  • Consto Anlegg vest
  • Fyllingen Maskin
  • HGT AS
  • NCC AS
  • Vassbakk & Stol
  • Veidekke Entreprenør

 – Vi skal nå evaluere hvilke leverandører som er best kvalifisert til å gjennomføre prosjektet, og vi vil gå videre med 3-5 leverandører som får levere tilbud, forteller byggeleder Solveig Heggem Utkilen.

Oppstart sent i år

Statens vegvesen tar sikte på å kunne starte opp anleggsarbeidene siste kvartal i år. Prosjektet består av to delstrekninger

  • Lagunen til overgangsbro ved Skjoldstølen/Fana Blikk
  • Fana Blikk til Nesttunbrekka

Strekningen fra Fana Blikk til Nesttunbrekka ligger inne som en negativ opsjon. Det betyr at byggherren forbeholder seg retten til å avbestille denne delstrekningen.  Statens vegvesen vil avgjøre om opsjonen kommer til utføring før kontraktsignering.

Teknisk krevende anleggsarbeid

Arbeidene på strekningen fra Lagunen og Apeltunvannet, forbi bybanestoppet på Skjold til Fana Blikk omfatter flere konstruksjoner og bruer, flere skjæringer og arbeid tett på Bybane og bebyggelse, samt mindre omlegginger av vann og avløp.

Fra Fana Blikk, via Tor veg og Odins veg, ned mot Nesttunbrekka omfatter arbeid med sykkelveg og konstruksjoner tett på bebyggelse, sykehjem og barnehage, samt omlegging og etablering av vann og avløp i områder med mye eksisterende teknisk infrastruktur.

Om E39 Sykkelstamveg Bergen

E39 sykkelstamveg Bergen, som består av åtte delstrekninger i sykkelvegnettet fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord.  I tillegg til kontrakten for delstrekning to mellom Nesttun og Skjold startes det opp anleggsarbeid på delstrekning 6 b og c fra Bradbenken til Glass Knag  senere denne måneden.  

Kontaktperson:

Solveig Heggem Utkilen
Byggeleder Statens vegvesen  
Mobil: 988 68 970