Her vil vi publisere informasjon til naboer og berørte.

Varsel om nattarbeid

Ved behov for kvelds- og nattarbeid vil det på forhånd bli sendt ut SMS-varsel til berørte boenheter. Arbeidet starter opp kl 20:00 første kveld, og pågår utover natten til neste dag.

Denne typen kvelds- og nattarbeid er nødvendig ved oppstart av nye arbeidssoner langs med annleggsstrekningen, og må gjennomføres på natt på grunn av trafikkmengden på dagtid.