Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterer entreprenører til digital markedsdialog 26. april fra 10:00-11:00.

Statens vegvesen skal bygge sykkelveg med fortau fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord, i samsvar med sykkelstrategi for Bergen. Delstrekning 6b og c strekker seg fra Bradbenken via Sandvikstorget og til Glassknag.

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen som lyses ut i en kontrakt. Totalt er strekningen på 2,3 km og dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelveg adskilt fra biltrafikken. Fortauet blir hovedsakelig liggende som det gjør i dag. Byggetid er estimert til 2,5 år og kontrakten lyses ut som enhetspriskontrakt. 

Prosjektering av strekningen er i gang og kontrakt lyses ut høsten 2022, med byggestart årsskiftet 2022/ 2023. Statens vegvesen ønsker dialog med markedet før kontrakten lyses ut og inviterer til digitalt møte med pre­sentasjon av prosjektet og prosjekteringsgrunnlaget, samt kontraktsstrategi.

Sjå opptak frå møtet her 

Mulighet for å avtale en-til-en møte med prosjektet

Entreprenører som ønsker en-til-en møte med prosjektet i etterkant kontakte prosjektleder Beate Riisnæs på e-post for å avtale nærmere. Frist: 29. april kl 12:00.