Handlingsprogrammet for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 for perioden 2025-2028 er vedtatt av Oslo bystyre 19. juni og Akershus fylkesting den 20. juni.

I forslaget til handlingsprogram 2025-2028 videreføres satsingen på utbygging av kollektivinfrastruktur, drift kollektiv og sykkeltiltak for i størst mulig utstrekning å sikre god måloppnåelse i tråd med byvekstavtalens målsettinger og den reviderte avtalen om Oslopakke 3 av 24. mai 2024.

Handlingsprogram 2025-2028 for Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 finner du her  

I år er historiske måloppnåelse for 2023 skilt ut i egen rapport, denne finner du her