Handlingsprogrammet for 2021-24 er klart

— Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger frem sitt tolvte handlingsprogram for Oslopakke 3, med forslag til prioriteringer for årene 2021–2024. Programmet ble vedtatt av partene 10. juni.

Trinn 3 iverksettes senest 1.1.21

— Trinn 3 av bomtakstendringene, som startet i 2019, gjennomføres med virkning fra senest 1.januar 2021. Da innføres også et takstfritak for lette elektriske varebiler.

Sikret finansiering av Fornebubanen

— Styringsgruppen for Oslopakke 3 har i dag blitt enige om et nytt handlingsprogram for Oslopakke 3 for de neste fire årene. - Dette sikrer finansiering av Fornebubanen, sier Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Tallene viser trafikknedgang

— Den foreløpige analysen viser at biltrafikken i Oslo i juni er redusert med to til tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Trafikkutvikling etter nytt bompengesystem

— 1. juni i år ble det innført store endringer i bompengesystemet i Oslo. Det er innhentet trafikktall fra tellepunkt og bomstasjoner for de to første ukene, men det er for tidlig å si hvordan endringene har påvirket biltrafikken.