Nå er handlingsprogrammet vedtatt

— Handlingsprogrammet for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 for perioden 2024-2027 er vedtatt av Oslo bystyre 21. juni og Viken fylkesting den 22. juni.

Handlingsprogrammet for 2021-24 er klart

— Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger frem sitt tolvte handlingsprogram for Oslopakke 3, med forslag til prioriteringer for årene 2021–2024. Programmet ble vedtatt av partene 10. juni.