Aktuelt nå:

24. mai 2024: Revidert avtale om Oslopakke 3 er inngått (PDF)

13. mars: Alberte Ruud er ny leder for byvekst- og Oslopakke 3-sekretariatet

22. juni: Handlingsprogrammet vedtatt av Oslo kommune og Viken fylkeskommune

10. mai: Forslag til Handlingsprogram for Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 vedtatt av styringsgruppene

Byvekstavtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og staten (Byvekstsamarbeidet) gjelder for 2019–2029. Oslopakke 3 er en del av Byvekstavtalen og gjelder for perioden 2008–2036. Oslopakke 3 er en lokalpolitisk avtale mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Det er separate avtaler og mål for Byvekstavtalen og Oslopakke 3.

Det utarbeides årlig felles handlingsprogram for Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3. Prosjektene og tiltak i porteføljen er beskrevet i prosjektark.

Begge avtalene er geografisk avgrenset til Oslo kommune og tidligere Akershus fylke, men avtalene har litt forskjellig organisering med hensyn til hvilke parter som deltar. Møteprotokoller fra styringsgruppemøter i Byvekstavtalen og møteprotokoller fra styringsgruppemøter Oslopakke 3 offentliggjøres så snart de er godkjent.

Bompengesystemet i Osloområdet er en viktig forutsetning for både måloppnåelse og finansiering av prosjekter og tiltak sammen med statlig og lokal finansiering.

Partene i Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 beslutter utbygging av de fleste kollektiv-, vei og sykkelprosjekter i Oslo og Akershus.

Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.

Logoer til samarbeidspartnere
Logoer til samarbeidspartnere Illustrasjon: Statens vegvesen

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Hurdal, Vestby, Eidsvoll, Frogn, Nittedal, Asker, Lillestrøm, Enebakk, Nesodden, Gjerdrum, Lørenskog, Aurskog-Høland, Ullensaker, Nes, Nannestad, Ås, Nordre Follo, Rælingen, Oslo, Bærum
Fylker:
Akershus, Oslo
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Byvekstavtalen og Oslopakke 3 bygger på prinsippet om porteføljestyring. Tilgjengelig finansiering fra staten, lokale parter og bompenger endres over tid. Prosjektporteføljen vurderes årlig i forbindelse med revidering av Handlingsprogrammet. Det er derfor vanskelig å gi et godt anslag på totalkostnad for avtaleperiodene.
Oppstart:
2008

Oslo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Alberte Marie Ruud

Sekretariatsleder
Telefon:
92 85 05 38
E-post:

Benedicte Petersen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
95 14 71 31
E-post:

Sist oppdatert: