Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til Handlingsprogram 2024-2027 for Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 er vedtatt av styringsgruppene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

I forslaget til handlingsprogram 2024-2027 videreføres satsingen på utbygging av kollektivinfrastruktur, drift kollektiv og sykkeltiltak for i størst mulig utstrekning å sikre god måloppnåelse i tråd med byvekstavtalens målsettinger. De foreslåtte bevilgninger innebærer at budsjettåret 2024 er i balanse for bruk av statlige tilskudd, bompenger og lokale midler. Partene i Oslopakke 3 legger opp til å reforhandle Oslopakke 3-avtalen våren 2024 der bl.a. måloppnåelse, nye porteføljevurderinger og finansiering vil bli tema.

Handlingsprogram 2024-2027 for Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 finner du her  

I år er historiske måloppnåelse for 2022 skilt ut i egen rapport, denne finner du her