Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune er enige om ny tilleggsavtale til Oslopakke 3 avtalen.

Avtalen legger til rette for at det kan arbeides videre med prosjektene gjennom finansiering med økte bomtakster. Inntektene vil, med nye takster, øke med 5 milliarder kroner for perioden 2023-2026.

Bomtakstene vil endres i to trinn. Den første endringen vil gjelde fra 01.09.2022. Det neste trinnet innføres 01.01.2024. Innkreving av bompenger administreres av Fjellinjen AS. Avtalen skal endelig godkjennes av Bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken, og forutsetter at både fylkestinget i Viken og Oslo bystyre vedtar videre utbygging av Fornebubanen.

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken