Hver dag, 24 timer i døgnet, kan tungbilsjåfører forvente å møte Statens vegvesens kontrollører.

Viser en lastebil på vei inn til kontroll i en hall.
Generelt er det veldig god tilstand på de tunge kjøretøyene som er ute på veiene i Norge. Foto: Red ant/Statens vegvesen

Så langt i år har over 300 000 kjøretøy blitt sjekket på kontrollstasjonene, og 50 000 av disse har blitt valgt ut for en mer omfattende kontroll.

God stand, men sikten kunne vært mye bedre

Ifølge Kjetil Wigdel i Statens vegvesen er de aller fleste tunge kjøretøy på norske veier i god stand.

- Generelt er det veldig god tilstand på de tunge kjøretøyene som er ute på veiene våre. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

En feil som ofte går igjen, er dårlig sikt i frontruta.

- Vi forstår godt at sjåførene vil gjøre det hyggelig i kjøretøyet. Det er jo arbeidsplassen og overnattingsstedet deres i lengre perioder av gangen. Men bamser, vimpler og andre personlige gjenstander som hindrer sikten, kan vi ikke akseptere. Det går ut over trafikksikkerheten, sier Wigdel.  

Dekk og kjetting

I løpet av vintermånedene ble dekk og kjetting kontrollert på over 51 000 kjøretøy.

- Over tid har vi sett en gledelig utvikling og en nedgang i ilagte gebyr og bruksforbud. Av de kontrollerte ble kun 140 ilagt bruksforbud og vi skrev ut 2284 gebyrer. Vi mener det viser at våre kontroller virker og bidrar til at flere følger reglene, sier Wigdel.

Styrket innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Statens vegvesen følger opp regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Vi samarbeider tett og gjennomfører stadig flere kontroller sammen med andre kontrolletater.

Våren 2024 har Statens vegvesen i samarbeid med det tverretatlige a-krimsamarbeidet, som består av Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og politiet, gjennomført kontroller av tungtransport over hele landet. Kontrollene har vært en del av en felles innsats mot arbeidslivskriminalitet i transportbransjen. Fra januar til juli ble det gjennomført over 100 samarbeidskontroller med de andre etatene.  

- Dessverre ser vi at enkelte aktører bryter ulike regelverk for å underby konkurrenter og vinne kontrakter. En styrket innsats for å sikre like konkurranseforhold, trygge arbeidsforhold og rett lønn til de som jobber som sjåfører er derfor viktig, avslutter Wigdel